ირიგატორის ნაცმი (OralCare CY1915)

25,00 

კომპლექტშია:

5 ნაცმი: სტანდარტული (2ც), პერიოდონტალური, ორთოდონტული, ენის საწმენდი